ЈКП "ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА" НОВИ САД

Предузеће ће обављати послове за које је основано у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", број 65/13). Претежна делатност је ветеринарска делатност. Јавно предузеће Зоохигијена обавља: хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште за животиње, послове у оквиру карантина, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака и нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла и друге активности којима се уређује ветеринарство и добробит животиња.

Јавно комуналном предузећу "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" поверен је на управљање објекат Прихватилишта за животиње на путу Шајкашког одреда бб Нови Сад. Циљеви ЈКП "Зоохигијена и ветерина" су: контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада; активности у Прихватилишту за животиње и њихово збрињавање у складу са законом; реализација активности у области зоохигијене, здравствена заштита животиња кроз развој високих технологија у области дијагностике и лечења; примена Закона о добробити животиња (начело универзалности бола, начело бриге о животињама, начело интегралности, начело посвећивање пажње, начело превенције и предострожности и начело одговорности); спречавање и сузбијање зооноза-болести која са животиње се преноси на људе и обрнуто; едукација и обавештавање власника и држаоца животиње; подстицање запошљавања и напредовања стручњака са Департмана за ветерину при Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду; старање о заштити животне средине, и друге свеобухватне активности ветеринарског и зоохигијенског надзора над животињама.


О нама

ВЕТЕРИНАРСКА ДЕЛАТНОСТ

Основна делатност ветерине обухвата: здравствену бригу и контролу здравља домаћих животиња и кућних љубимаца, коју обављају квалификовани ветеринари у ветеринарским станицама и при посети фармама.

О нама

ПРИХВАТИЛИШТЕ

Прихватилиште је почело са радом у 2014. години, у Шангају. Тренутно располаже са 178 боксова од чега 30 боксова чини карантински део, а у саставу је и 13 боксова у оквиру лечилишта које је почело са радом 2016. године.

О нама

ЦНР ПРОГРАМ

ЦНР програм је хумани начин хватања, чиповања, кастрирања/стерилисања, вакцинисања и прегледа нарави и потом враћања животиња на њима познату територију.