Интерни акт – правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП “Зоохигијена и ветерина Нови Сад”

Конкурсна документација ЈНМВ-Д-4-2020-ЗОО
May 20, 2020
Одлука о додели уговора ЈНМВ-Д-3-2020-ЗОО Под
June 2, 2020