Конкурсна документација ЈНМВ-Д-4-2020-ЗОО

Позив за подношење понуда ЈНМВ-Д-4-2020-ЗОО
May 20, 2020
Интерни акт – правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП “Зоохигијена и ветерина Нови Сад”
May 21, 2020