Обавештење о закљученом уговору – ЈНМВ-Д-8-2020-ЗОО