Одлука о додели уговора ЈНМВ-Д-3-2020-ЗОО Под

Интерни акт – правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП “Зоохигијена и ветерина Нови Сад”
May 21, 2020
Позив за подношење понуда ЈНМВ-Д-8-2020-ЗОО
June 2, 2020