План јавних набавки за 2024. годину – верзија бр.1