План јавних набавки за 2024. годину – верзија бр.1

План јавних набавки за 2023. годину – измена бр.1
March 16, 2023