Реализација програма пословања I квартал 2016. – Образложење