Реализација програма пословања III квартал 2016. – Образложење