Press материјал за 5. изложбу паса мешанаца – Нови Сад 2018.

ЈНМВ-Р-1-2018-ЗОО Обавештење о закљученом уговору
September 21, 2018
ОПОПА-Д-3-2018-ЗОО Одлука о додели уговора
October 4, 2018