Press материјал за 5. изложбу паса мешанаца – Нови Сад 2018.