ДЕЛАТНОСТ "ЈКП ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД"

Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака

Удомљавање напуштених паса и мачака из прихватилишта је најхуманији начин њиховог збрињавања, и том приликом морају бити вакцинисани, стерилисани и обележени. Град Нови Сад је почетком 2014. године усвојио Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на својој територији.

Циљеви доношења овог програма су:

На који начин ће наведени циљеви бити реализовани?

Делатност
2

Побољшање услова у Прихватилишту

Под побољшањем услова у прихватилишту подразумева се стално унапређивање односа и третмана збринутих паса и мачака, као и обезбеђивање услова за поступање са напуштеним псима и мачкама у складу са савременим принципима, прописима, стандардима и начелима, побољшање здравственог стања свих паса и мачака у Граду.

Делатност
3

Стерилизација напуштених паса и мачака

Стерилизација је најефикаснија мера којом се смањује популација напуштених паса и мачака, регулише бројност популације у прихватилиштима, као и њихова неконтролисана репродукција.

Делатност
4

Удомљавање

Удомљавање напуштених паса и мачака из прихватилишта је најхуманији начин њиховог збрињавања, и том приликом морају бити вакцинисани, стерилисани и обележени. Уколико се одлучите на усвајање животиње из прихватилишта, као поклон добијате 10% на све ветеринарске услуге и услуге из апотеке, а на период трајања живота усвојене животиње.

Делатност
5

Промовисање одговорног власништва над животињама путем медијске кампање

Промовисање одговорног власништва над животињама путем медијске кампање обухвата подизање свести грађана и власника, односно држалаца животиња, о обавезама које повлачи држање животиња. Промоција одговорног власништва врши се како путем телевизије и радија тако и путем друштвених мрежа.

Делатност
6

Едукација и информисање

Власници, односно држаоци паса и мачака, едукацијом и информисањем упознају се са особинама и потребама паса и мачака, сопственим мотивима држања паса и мачака, као и законским обавезама власника паса и мачака.

Делатност
7

Поновно хватање, контрола паса и мачака и ревакцинација

Поновно хватање, контрола и ревакцинација паса и мачака у Прихватилишту вршиће се једанпут годишње, по Закону о ветеринарству, као и у складу са програмом преветивних мера Управе за ветерину. Послови ревакцинације паса и мачака враћених на станиште и паса и мачака у Прихватилишту вршиће се у процењеном годишњем обиму од 775 животиња.

Делатност
8

Друге мере у складу са законом

Друге мере у складу са законом подразумевају еутаназију, тј. лишавање живота паса и мачака на хуман начин, у околностима и на начин предвиђен Законом о добробити животиња, као и друге мере које за циљ имају смањење популације напуштених паса и мачака.

Светска организација за здравље животиња (OIE) у мају месецу 2016. године је покренула кампању "Буди његов херој" ('Be his hero') која има за циљ да делује на свест људи на Балкану, пре свега држалаца животиња, а такође и целог друштва, како деце тако и одраслих. Напуштени пси као друштвени проблем је пре свега последица непримереног понашања човека, а едукација и подизање свести су део дугорочног решења тог проблема.