ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Почетком 2016. године директор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" доноси нови Правилник о организацији и систематизацији послова којим се уређује унутрашња организација, управљање и руковођење радом и пословањем, утврђују се организационе јединице у Предузећу, назив и опис послова, степен и врста захтеване стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима.

Унутрашња организација Предузећа обухвата две основне организационе јединице - ДИРЕКЦИЈА и СЕКТОРИ (шематски приказ се може видети на слици поред)

Сектори су подељени на три основна:


ДИРЕКЦИЈА

ДВМ Ивана Кукин

в.д. Директор


Датум рођења:
19.08.1981.
Место рођења:
Зрењанин

Образовање

Постдипломске студије:
Свеучилишна магистратура кирургије (2016), Ветеринарски факултет у Загребу
Основне студије:
Дипломирани ветеринар (2008), Пољопривредни факултет у Новом Саду, Департман ветеринарске медицине
Средња школа:
Ветеринарски техничар (2000), Средња пољопривредна школа, Зрењанин

Радно искуство

од 2014. године
ЈКП "Зоохигијена и ветерина Нови Сад"
од 2013. до 2014. године
Приватна ветеринарска амбуланта Петвет Нови Сад
од 2011. до 2013. године
Еуропет НСЦ доо ветеринарска апотека, петшоп
од 2009. до 2011. године
Ветеринарска станица Нови Сад а.д.
од 2008. до 2009. године
Ветеринарска станица Нови Сад а.д. приправник

Страни језици

  • Енглески језик - читање и писање одлично, конверзација врло добро

Рад на рачунару

  • Office пакет: Word, Excel, Power Point (одлично познавање апликација)
  • Интернет: Одлично коришћење апликација на интернету

Остало

  • редовно похађање иностраних и домаћих семинара у сврху стручног усавршавања
  • боравак у циљу праксе и стицања допунског знања у више модерних ветеринарских клиника у иностранству
  • возачка дозвола Б категорије, активан возач


НАДЗОРНИ ОДБОР