6. јубиларна изложба паса мешанаца – Нови Сад 2019.