Finansijski podaci

На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 28. став 1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 163. седници одржаној 20.09.2022. године, донео је ЦЕНОВНИК ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГA.
Овим ценовником утврђују се цене ветеринарских услуга које пружа Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад власницима, односно држаоцима животиња.
Кликом на дугме Преузмите документ преузећете комплетан ценовник у ПДФ формату.
Напомене:
У цене ветеринарских услуга из овог ценовника не обухватају се накнаде за утрошене лекове, вакцине, материјал и друго, осим у случајевима где се то врстом услуге подразумева.
Храну за животињу доноси власник. Уколико не доноси храну за животиње цена услуге се увећава за 500,00 динара по дану.
Ступањем на снагу овог ценовника престаје да важи Ценовник ветеринарских услуга („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/19).

October 26, 2022

Ценовник ветеринарских услуга које пружа ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад власницима, односно држаоцима животиња

На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист […]