Ценовник ветеринарских услуга које пружа ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад власницима, односно држаоцима животиња

План јавних набавки за 2022. годину (верзија 4)
October 16, 2022
Измена и допуна ценовника ветеринарских услуга
December 19, 2022