Измена и допуна ценовника ветеринарских услуга

Ценовник ветеринарских услуга које пружа ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад власницима, односно држаоцима животиња
October 26, 2022
8. изложба паса мешанаца – Нови Сад 2023
March 13, 2023