Informacije od javnog značaja

December 19, 2022

Измена и допуна ценовника ветеринарских услуга

На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист […]
October 26, 2022

Ценовник ветеринарских услуга које пружа ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад власницима, односно држаоцима животиња

На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист […]